ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ