Προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για το Τμήμα Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2017 / ΩΡΑ: 12:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών, προκειμένου το Τμήμα Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Λακωνίας, να ανταποκριθεί στην εκτέλεση των
προγραμμάτων του Τμήματος και των Αγροτικών Κτηνιατρείων, ήτοι Βρουκέλλωση Φυματίωση των Βοοειδών, Σαλμονέλωση των πτηνών, δειγματοληπτικοί έλεγχοι
στις Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ