Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/04/2017 / ΩΡΑ: 08:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12