Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/05/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2017 / ΩΡΑ: 14:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13