Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό 1K/2017 (ΦΕΚ 10/03-03- 2016) Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση και το ΦΕΚ από τους παρακάτω συνδέσμους :

5661 002+ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ+ΠΕΡΙΦ+ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed
τροποποίηση 1Κ