Ανακοίνωση που αφορά άδεια διέλευσης από πάροχο Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.725/23 (ΦΕΚ 5/Β’/05-01-2012)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2017 / ΩΡΑ: 14:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ