ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΙΒΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2017 / ΩΡΑ: 11:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ -200 – ΣΤΡΟΦΗ ΤΖΙΒΑ ΑΔΑ

2ΤΕΥΔ_v1.0 τζιβα