Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2017 / ΩΡΑ: 14:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ