Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/05/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/05/2017 / ΩΡΑ: 13:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14