Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2017 / ΩΡΑ: 14:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15 -ΤΕΛΙΚΗ