Πρόσκληση στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2017 / ΩΡΑ: 07:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ