Πρόσκληση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2017 / ΩΡΑ: 07:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αρχείο Πρόσκλησης
Η Ευρώπη στην Περιοχή μου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ημερομηνία 26/04/2017

Πρόσκληση

Η πρωτοβουλία Europe in my region “Open EU Project days” στοχεύει στην ανάδειξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων στους πολίτες προβάλλοντας τα αποτελέσματα, τα οφέλη, τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους και επικεντρώνεται κυρίως στο άνοιγμα των έργων στους πολίτες.

Στα πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π. Πελοποννήσου, σας καλεί να συμμετάσχετε στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο:
Κέντρο Υγείας Κιάτου στις 05-05-2017.
Ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα είναι 11:00 πμ. και θα περιλαμβάνει:
 Χαιρετισμό και ενημέρωση για συγχρηματοδοτούμενα έργα και πρωτοβουλίες της ΕΕ- DG Regio, για έργα υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
 Ενημέρωση σε θέματα προληπτικής ιατρικής από τον Δ/ντη του ΚΥ Κιάτου.  Ενημέρωση σε θέματα υγείας από την 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Πέτρος Τατούλη