Το μέλλον της βιολογικής καλλιέργειας στην Πελοπόννησο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2017 / ΩΡΑ: 14:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου απέστειλε
επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, μαζί με
την αριθ. 128/2017 ομόφωνη απόφασή του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΡ7Ε7Λ1-0ΜΚ), με θέμα «Το μέλλον της
βιολογικής καλλιέργειας στην Πελοπόννησο».
Μπορείτε να δείτε την επιστολή και την Απόφαση του Π.Σ. από τους παρακάτω συνδέσμους :
Επιστολή
Απόφαση ΩΡ7Ε7Λ1-0ΜΚ