4η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016 με ΦΕΚ 1605/Β/10-5-2017 και ΑΔΑ: 7Υ334653ΠΓ-ΥΒΓ.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2017 / ΩΡΑ: 13:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ