ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2017 / ΩΡΑ: 11:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας ανακοινώνει την ̟πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 60 ημερομίσθια συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων στις ελαιοκομικές ̟περιοχές της – Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη ̟παροδικών αναγκών του ̟προγράμματος κατα̟πολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα εργάτες αποθήκης

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ