ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ