Διακήρυξη για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΠΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/06/2017 / ΩΡΑ: 14:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ_v1.0 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ