Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΘΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 / ΩΡΑ: 11:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΘΑΡΗ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ_v1.0 spathari