Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2017 / ΩΡΑ: 14:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ_v1.0