Εμφάνιση του εντόμου Dryocosmus kuriphilus σε καλλιέργειες καστανιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 / ΩΡΑ: 11:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωσηη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS