Εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών στις 16, 19 και 22 Ιουνίου 2017

Μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ SITE_ΘΕΩΡ_ΧΕΙΡ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ SITE_ΥΔΡΑ