Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2017 / ΩΡΑ: 14:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ