Προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης » και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2017 / ΩΡΑ: 09:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης » και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2017.

Δείτε το άρθρο εδώ

Με εκτίμηση

Μαρία Μαμαλούκου
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
Τμ. Προγραμματισμού
Δεληγιάννη 9
22132 Τρίπολη
τηλ. 2710225342-fax2710226938
e-mail mamaloukou@arcadia.gr