Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/06/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2017 / ΩΡΑ: 07:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20