Πρόσκληση στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/06/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2017 / ΩΡΑ: 12:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ