Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: έως 60 ημερομίσθια).

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ