Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2017 / ΩΡΑ: 07:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ