Τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω απλής μετατόπισης για μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών ετήσιας δυναμικότητας 580 Τόνων, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2017 / ΩΡΑ: 12:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωησ από τον παρακάτω σύνδεσμο :
Ξερολίμανο – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ