Έγκριση και κύρωση του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2017 / ΩΡΑ: 12:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα και μελέτες από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου