Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2017, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2017 / ΩΡΑ: 14:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Υποβολή αιτήσεων: 13 και 14 Ιουλίου 2017