Αποτελέσματα αξιολόγησης υπ. 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2017 / ΩΡΑ: 14:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ω8237Λ1-7Κ8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ