ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2017 / ΩΡΑ: 13:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/1798/25-7-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.1 και 3 και με την παρ. 9 περ. α της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014, ΔΙΕΠΠΥ, (ΦΕΚ /Β/2090/31-7-2014) της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην υπεύθυνη του καταστήματος, εμπόριο ενδυμάτων – υποδημάτων, Πλ. 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα, XIAO LI NEO YAHG, επειδή διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ««hand spinner» (σβούρα) δεν έφερε καμία ένδειξη επί της συσκευασίας