Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2017 / ΩΡΑ: 09:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΚΟΒΟΣ αδα

ΤΕΥΔ_v1.0 AKOBO