ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/07/2017 / ΩΡΑ: 11:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 13 – 07 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 142974/27-6-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του υφιστάμενου πυρηνελαιουργείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε.», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας, με α/α 13, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο 3ο χλμ της παραλιακής οδού Ναυπλίου – Ν. Κίου, στη θέση «Μπουρμπούλι», της ΤΚ Αργολικού, ΔΕ Μιδέας, Δήμου Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 4353/06/02-2-2007.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ Α.Β.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Αν. Κουμούτσος (τηλ.2710 237778)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (τηλ. 2752360372)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης