Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κατασκευή και λειτουργία Γηπέδου Golf ιδιοκτησίας ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.,στη θέση «Κυνηγός» Τ.Κ. Κυνηγού, Δήμου Πύλου – Νέστορος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2017 / ΩΡΑ: 07:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
Γήπεδο Golf – ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ