Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται στη θέση «Αγία Βαρβάρα, πλησίον Κάτω Καρέα» του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Δ.Ε. Οιτύλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2017 / ΩΡΑ: 08:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΜΥΡΣΙΝΗ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ-1016033 VODAFONE ΑΕΕT – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ