ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/07/2017 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1737/18-07-2017 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 137  της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/2090/Β/31-7-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 70776/2016(ΦΕΚ/2091/Β/7-7-2016) παρ. 1 και 2 στην επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΥΠ/ΜΑ:ΕΝΤΟΣ ΚΤΕΛ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ επειδή διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση πώλησε σε όρθιο πελάτη το είδος «καφές εσπρέσο κρύος(φρέντο)»  προς 1,80€, αντί της ανώτατης   ελεγχόμενης   τιμής,  που είναι 1,45 € .