ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2017 / ΩΡΑ: 09:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των
Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
 Προϋπολογισμός: 22.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
 CPV: 30192700-8.
 Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
Λαμβάνοντας υπόψη:

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ.