Πρόθεση Δημοπράτησης προς ΠΕΡΠΕΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/07/2017 / ΩΡΑ: 11:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ