Πρόσκληση για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2017 / ΩΡΑ: 08:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ