Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυμεταφορές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2017 / ΩΡΑ: 14:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier) για ένα έτος (με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης) για τις υπηρεσίες εντός πόλης, εντός νομού και για την υπόλοιπη Ελλάδα.

με ΑΔΑ προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος ταχυμεταφορες

με ΑΔΑΜ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταχυμεταφορές