Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στις 2 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο, στην οδό Βασιλέως Παύλου έναντι Ηρώου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/07/2017 / ΩΡΑ: 09:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 – Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2713 601138 -142
Fax: 2713 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη: 27 – 07 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 196560/45123
Προς:

Κοιν: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου
3. Τους κ.κ. Περιφερειακούς Σύμβουλους Πελοποννήσου

1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Γραφεία κ.κ. Δημάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου
5. Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλείστε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 2 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο, στην οδό Βασιλέως Παύλου έναντι Ηρώου.

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Η ολοκλήρωση των έργων στο νομό Λακωνίας. Το λιμάνι Γυθείου, αναπτυξιακή πύλη της Νότιας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Κωνσταντίνα Νικολάκου.
2. Διεύρυνση ωραρίου καταστημάτων στην πόλη της Σπάρτης, την 25η Αυγούστου και έως τις πρωινές ώρες.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
3. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Δήμο Καλαμάτας στις 26 Αυγούστου 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επέκταση και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης συνολικής δυναμικότητας 184 θέσεων/736 ατόμων (προσθήκη 55 θέσεων) και των συνοδών αυτού έργων σε γήπεδο συνολικής επιφανείας 62.891 τ.μ. (επέκταση κατά 26.726 τμ) καθώς και την κατάταξη του σε κατηγορία 4* με την επωνυμία «Simos camping» φερόμενης ιδιοκτησίας «ΣΙΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» στην περιοχή «Λεύκη – Μάντρες» του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Κωνσταντίνα Νικολάκου.
5. Έγκριση 3ης τροποποίησης του ενταγμένου έργου στη ΣΑΕΠ 526 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
6. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την πώληση οπωρολαχανικών στον Γεώργιο Ψαρολόγο του Ανδρέα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Ρουμελιώτης.
7. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600022.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
8. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου: Συντήρηση του δρόμου Ανεμοδούρι – Μαρμαριά (αριθμός απόφασης 216/27-6-2017-ΑΔΑ:ΨΞΥΑ7Λ1-1ΗΞ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Ρουμελιώτης.
9. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου: Συντήρηση του δρόμου εντός οικισμού Καρύταινας – Συμβολή με Περιφερειακό δρόμο (αριθμός απόφασης 217/27-6-2017-ΑΔΑ:Ψ9Ζ37Λ1-Ζ6Τ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Ρουμελιώτης.

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Ανασκαφική Έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης στην Κατουνίστρα Λουτρακίου Νομού Κορινθίας για τα έτη 2017-2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ