Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΙΩΝ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2017 / ΩΡΑ: 12:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24000-ΜΑΥΡΙΑ ADA

ΤΕΥΔ_v1.0