Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών, για την αναπαραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων, σχεδίων, χαρτών και λοιπών εγγράφων της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2017 / ΩΡΑ: 13:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ