Ανακοίνωση για εκτύπωση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων, σχολ. Έτους 2017-2018, για τη μεταφορά των μαθητών με την δημόσια αστική και υπεραστική συγκοι-νωνία, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης Π.Ε Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2017 / ΩΡΑ: 13:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ