Δημοσιοποίηση αίτησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/09/2017 / ΩΡΑ: 10:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την αριθμ. 2211/15.09.2017 αίτηση του ΜΠΑΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τα παρακάτω στοιχεία :
Δ/νση Δραστηριότητας: ΘΕΣΗ «ΒΑΛΤΟΣ», Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους ισχύουσα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ