Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στεγαση του ΑΚ Σκάλας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2017 / ΩΡΑ: 14:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΡΧΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ό τ ι

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από την Π.Ε. Λακωνίας ενός κατάλληλου ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου και του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Σκάλας, της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για μία τριετία.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ