Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων: «Βιολογικός Καθαρισμός Βαλτεσινίκου» και «Δίκτυο αποχέτευσης Βαλτεσινίκου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2017 / ΩΡΑ: 14:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Βιολογικός καθαρισμός Βαλτεσινίκου – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ