Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων: «Βιολογικός Καθαρισμός Λαγκαδίων» και «Δίκτυο αποχέτευσης Λαγκαδίων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2017 / ΩΡΑ: 14:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Βιολογικός καθαρισμός Λαγκαδίων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ