ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α’173)-Ν.4446/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2017 / ΩΡΑ: 09:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ